STRATEGIA

PFI Future SA jest Spółką powołaną do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w oparciu  o spółkę celową. Każdy projekt jest szczegółowo analizowany w zakresie formalno-prawnym, bezpieczeństwa realizacji, jak również możliwości uzyskania odpowiedniej stopy zwrotu.

Obecnie jednym z dwóch obszarów działań Spółki są inwestycje związane z:
a) Wielofunkcyjnymi Obiektami Spędzania Czasu Wolnego w ramach których mogą funkcjonować takie strefy jak:
– Water Worlds
– Egzotyczna Laguna
– Moto World
– Eksperymentarium
– Kids Zoo
– Galeria Medyczna
b) Inteligentnymi Biurowcami z rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa,
c) Rozbudową sieci hotelowej „Secret Continental”
d) Budową i wzmocnieniem „Polskich Marek” z sektora usług oraz innowacyjnej produkcji,
e) Budową Galerii Medycznych – obiektów „Chirurgii jednego dnia” , w ramach inwestycji realizowanych przez PFI Future S.A., z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i promocji.

Drugim obszarem aktywności Spółki jest propagowanie filozofii ErgoCity – zrównoważonego, modelowego osiedla przyszłości. Dobrego miejsca, stworzonego do życia, nauki, pracy, rozrywki i odpoczynku.
PFI Future S.A. zaangażowane jest w realizację kilku osiedli tego typu na terenie Polski, jako modelowych rozwiązań dla miast, mających na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości życia, poprzez zbalansowane i jak najefektywniejsze wykorzystanie zarówno dóbr naturalnych i technologicznych.

PRODUKTY
Ikona ErgoCity
Ikona OSCW PL
Ikona Oferta Dla Centrow PL
Ikona Oferta PL
Ikona Nemo
Ikona Salon Sportowy
Ikona Zarządzania PL
Fine Food2
Hello2
IKONA Katalog PL
NIERUCHOMOŚCI
REAL ESTATES

PFI FUTURE SA prowadzi kompleksowe działania inwestycyjne samodzielnie, jak i we współpracy z zewnętrznymi partnerami publicznymi i prywatnymi. Potencjalnym partnerom inwestycyjnym oferujemy kilka form współpracy w ramach realizacji danej inwestycji, a także możliwość odsprzedaży danych nieruchomości.

Obecnie nasze nieruchomości znajdują się m.in w:
Gdańsku, Wrocławiu, Szklarskiej Porębie, Zabrzu.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza aktualną ofertą.
Dowiedz się więcej!

USŁUGI

Naszym partnerom inwestycyjnym – instytucjonalnym i prywatnym –  oferujemy również kompleksowe usługi związane z przygotowaniem:

  • podstawowych założeń do procesów  inwestycyjnych
  • programu funkcjonalno-użytkowego
  • analizy popytu
  • oceny ryzyk inwestycyjnych
  • koncepcji architektonicznej wraz z zapewnieniem współpracy z najlepszymi biurami architektonicznymi na świecie
  • analizy ruchu turystycznego i obecnych w mieście atrakcji turystycznych
  • modelu finansowego wraz z doborem inżynierii finansowej
PARTNERSTWO

PFI FUTURE SA chętnie podejmuje się realizacji nowych odważnych i unikatowych projektów inwestycyjnych.  Zdobyte doświadczenie i zaufanie pozwalają na współpracę i wspólną realizację inwestycji m.in. z:

Prywatnymi inwestorami
Spółkami handlowymi
Uczelniami
Instytucjami kultury
Instytucjami JST

Przy wspólnie realizowanych projektach PFI Future SA  jest w stanie zapewnić m.in.:

pełne przygotowanie formalno-prawne inwestycji
całkowite finansowanie inwestycji
komercjalizację inwestycji
zarządzanie i administrowanie obiektem

“Jeśli zaczniesz oszczędzać i inwestować dostatecznie wcześnie, dojdziesz do punktu, kiedy utrzymywać cię będą twoje pieniądze”

Peter Lynch

 

Inwestycje w nieruchomości to najbezpieczniejszy i najpewniejszy sposób do pomnażania własnego kapitału.
Potwierdzają to wszelkie analizy statystyczne i wyniki finansowe.
Polecamy dwa opracowania, które pozwolą Państwu przekonać się do tego modelu inwestowania kapitału.

KONTAKT

PFI FUTURE SA

ul. Św. Mikołaja 19         T: 71 712 73 00
50-128 Wrocław            E: biuro@pfi-future.eu
NIP 8982222030            Kap. zakładowy 37 456 800 zł