PRZYSTANEK NEMO

„Przystanek Nemo” to wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjno-kulturalno-edykacyjny, który jest odpowiedzią na potrzeby zagospodarowania czasu pozalekcyjnego dzieci i młodzieży szkolnej. Obiekt pełni funkcję swoistego osiedlowego domu kultury, który poprzez szeroką ofertę pozalekcyjnych zajęć sportowych, edukacyjnych, czy kulturalnych ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywności i nauki, a tym samym zapobiegać wykluczeniu społecznemu czy uzależnieniom. Przystanek Nemo zapewnia również zajęcia i programy, których celem jest integracja i budowanie
wzajemnych relacji społecznych m.  „Przystanek Nemo” jest doskonałym miejscem do zaszczepienia i rozwoju różnego rodzaju hobby i pasji u młodych osób.
W zależności od lokalnych potrzeb wewnątrz obiektu może znajdować się basen, sala gimnastyczna, siłownia, strefa fitness, kluby osiedlowe, salka koncertowo-audytoryjna itp..

Oferta dedykowana jest dla władz miast i aglomeracji, dla których celem jest ich prawidłowy rozwój oraz zapewnienie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich pasji.