OFERTA DLA MIAST I AGLOMERACJI

Naszą ofertę – wielofunkcyjnych obiektów spędzania czasu wolnego – kierujemy również w stronę władz samorządowych, odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój swoich regionów.
W obecnych czasach ważna jest realizacja takich inwestycji, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców, zapewniając im stałe, całoroczne miejsca pracy, a także kilka alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
Współczesne, nowoczesne miasta i aglomeracje musza być atrakcyjne nie tylko dla turystów, ale również dla lokalnej społeczności, która powinna równoważyć ilość osób (turyści/mieszkańcy) korzystających z atrakcji miasta. Natomiast sezon turystyczny powinien być na tyle wydłużony, by zapewnić całoroczne zatrudnienie osób pracujących
w sektorze turystycznym.

Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego to najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu będzie możliwe zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, turystów i władz miasta. Budowa Wielofunkcyjnego Obiektu Spędzania Czasu Wolnego powinna uwzględniać istniejące atrakcje miasta, jego bieżące i przyszłe potrzeby, a także potencjał ruchu turystycznego.
Naszym celem jest obiekt…

Warto wziąć pod uwagę, że nowoczesne Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego to inwestycje, które:

  • mają charakter centrotwórczy
  • wydłużają sezon turystyczny miasta do 365 dni w roku
  • stają się silnym magnesem przyciągającym nowy, szeroki strumień turystyczny
  • mają realne przełożenie na rozwój wielu gałęzi lokalnej gospodarki (np. transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej itd.)
  • stają się nową ikoną miasta i regionu, zwiększając ich wartość marketingową
  • tworzą nowa kulturę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców
  • zaspokajają potrzeby wielu grup społecznych
  • zapewniają długofalowe zyski i wpływy do budżetu miasta

Zalety płynące dla miasta z posiadania Obiektu Spędzania Czasu Wolnego i Atrakcji Turystycznej: