ERGOCITY

ErGoCity – to idea zrównoważonego, modelowego osiedla przyszłości. Dobrego miejsca  do życia, nauki, pracy, rozrywki i odpoczynku. Celem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości życia mieszkańców, poprzez zbalansowane i jak najefektywniejsze wykorzystanie zarówno dóbr naturalnych i technologicznych. To inteligentne osiedle, w którym realizowane są miejskie programy prospołeczne i proekologiczne, wychodzące na przeciw światowym trendom nowoczesnego budownictwa i ekologii. Odpowiednia duża skala projektu ErGoCity pozwala stworzyć zrównoważony ekosystem dla mieszkańców miast, z myślą o ochronie przyrody.

Oferta dedykowana jest dla władz miast i aglomeracji, dla których celem jest budowanie przyjaznego miasta, zielonej stolicy Europy, miejsca dobrego do życia dla wielu pokoleń.

Dowiedz się więcej o ErGoCity:

ErGoCity – film

ErGoCity – katalog