GRUPA KAPITAŁOWA

PFI Future SA jest częścią Grupy Kapitałowej PFI GLOBAL. Strategią grupy jest budowanie niezbędnych i unikatowych kompetencji, a następnie ich dywersyfikowanie w trzech ważnych obszarach:
1. Realizacyjno-Inwestycyjnym
2. Finansowym
3. Centrum usług wspólnych.

Dzięki tak obranej strategii Grupa gotowa jest skutecznie realizować kolejne zadania inwestycyjne, będąc godnym zaufania Inwestorem wobec Instytucji finansowych i swoich Partnerów inwestycyjnych

NASZE KOMPETENCJE

Grupa Kapitałowa PFI Global, której częścią jest Spółka PFI Future, jest również podmiotem skupiającym unikatowe kompetencje, posiadane przez swoje Spółki zależne. Kompetencje te zostały nabyte w ciągu 28 lat i dzięki nim możliwy jest obecny charakter działalności rynkowej. Stanowią one również odpowiednie zabezpieczenie i gwarancję należytego wykonania inwestycji.

Spółki zależne PFI GLOBAL:
– POLSKI HOLDING BUDOWLANY
– PFI FUTURE S.A.
– FPP GRANT S.A.
– GC DEWELOPER Sp. z o.o.
– FUTURE ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Nasze najważniejsze kompetencje zgromadziliśmy w obszarach:

PHB 1
BUDOWNICTWO
FPP GRANT SA
INŻYNIERIA FINANSOWA
GC DEWELOPER
DEWELOPER
FUTURE ARCHITEKCI
BIURO PROJEKTOWE
HP Logo
INTERAKTYWNA PLATFORMA TURYSTYCZNA
PHB-logo-poziome

POLSKI HOLDING BUDOWLANY Sp. z o.o.
Ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP .8971795727
KRS .0000490561
Wys. Kap. Zakład. 115.000 zł

Holding skupia kompetencje Spółek zależnych w zakresie projektowania, doradztwa technicznego, budownictwa wysoko złożonych technologicznie inwestycji, nowoczesnych technologii i inteligentnych systemów technicznych, a także serwisu gwarancyjnego oraz poza gwarancyjnego.
Holding oferuje Generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pełnym zakresie procesu budowlanego: od projektowania, poprzez budowę i wyposażenie obiektu, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Realizuje najbardziej skomplikowane technologicznie inwestycje takie jak: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Wrocławskie Oceanarium, Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej oraz biurowce, apartamentowce i osiedla mieszkalne.

Najważniejsze realizacje:

AFRYKARIUM

STADION OLIMPIJSKI

OGRODY GRABISZYŃSKIE

PAŁAC SPATGENA

NARODOWE FORUM MUZYKI

SZKOŁA MUZYCZNA

STAROSTWO POWIATOWE

TEATR LALEK

NICOLAS BUSINESS CENTER

OSIEDLE AMSTERDAM

URZĄD MIASTA

ZABYTKOWA KAMIENICA

Więcej informacji o spółce:
www.phbsa.pl

FPP Grant

FUNDUSZ POŻYCZKOWO-PORĘCZENIOWY GRANT SA
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP .8943043547
KRS .0000697479
Wys. Kap. Zakład. 320.000 zł

Fundusz Pożyczkowo-Powierniczy GRANT SA jest instytucją finansową, zapewniającą dostęp do najnowszych narzędzi inżynierii finansowej. Głównym przedmiotem aktywności Spółki jest działalność finansowa skierowana na wsparcie MŚP i inkubację projektów innowacyjnych . Spółka prowadzi także działalność w obszarze usług leasingową.
Fundusz posiada również doświadczenie w emisji obligacji oraz oferuje konsultacje i pomoc w przygotowaniu modelu biznesowego oraz właściwej struktury finansowania dla MSiP.

Więcej informacji o spółce:
www.fundusz-grant.pl

GC3

GC DEWELOPER SP. Z O.O.
ul. Dmowskiego 17b
50-203 Wrocław

NIP .8982111135
KRS .0000279878
Wys. Kap. Zakład. 50.000 zł

GC DEWELOPER Sp. z o.o. jest doświadczonym na rynku deweloperem, zajmującym się realizacją własnych inwestycji wraz z późniejszą komercjalizacją powierzchni zarówno biurowych, jak i mieszkalnych

Najważniejsze realizacje:

OSIEDLE AMSTERDAM

APARTAMENTY FOREST PARK – SZKLARSKA PORĘBA

NICOLAS BUSINESS CENTER

OSIEDLE MIESZKANIOWE – KOMINIARSKA 15

ŻEROMSKIEGO

Więcej informacji o spółce:
www.gc-deweloper.pl

Future Architekci

FUTURE ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP .5842750744
KRS .0000623883
Wys. Kap. Zakład. 50.000 zł

Future Architekci Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się biurem projektowym, z ambitnym zespołem projektantów. Głównym profilem działalności Spółki jest projektowanie urbanistyczno-architektoniczne. Spółka zajmuje się opracowywaniem koncepcji wielofunkcyjnych obiektów spędzania czasu wolnego, a także koordynacją wielobranżowych prac projektowych inwestycji będących w trakcie realizacji. Uzupełnieniem działalności Spółki jest opracowywanie projektów architektonicznych obiektów o funkcji mieszkaniowej i biurowej.

hello2

Hello Poland Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP .8971842378
KRS .0000686920
Wys. Kap. Zakład. 100.000 zł

Hello Poland jest stałym partnerem PFI FUTURE SA

Spółka prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju. Jej głównym zadaniem jest stworzenie spójnej i nowoczesnej polityki zarządzania strumieniem turystycznym w danym mieście w oparciu o zaawansowaną platformę internetową, co prowadzi do ogólnopolskiej i globalnej promocji miasta i jego atrakcji turystycznych.
Szereg udogodnień i korzyści płynących z funkcjonowania interaktywnej platformy turystycznej, czynią ofertę Hello Poland wyjątkową w skali całego rynku.

 

Więcej informacji o spółce:
www.hello-poland.pl

SPÓŁKI PARTNERSKIE

PFI FUTURE SA wspierają również Spółki Partnerskie. Ich szczególne kompetencje, połączone ze ścisłą współpracą, czynią ofertę PFI FUTURE SA jeszcze bardziej kompletną i unikatową w skali całego rynku.

AQUA SERWIS
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
aqua3

AQUA SERWIS SA
ul. Kominiarska 17
51-180 Wrocław

NIP .8971795733
KRS .0000279878
Wys. Kap. Zakład. 50.000 zł

AQUA SERWIS SA jest stałym partnerem PFI FUTURE SA

Głównym obszarem działalności jest przejmowanie odpowiedzialności i obowiązków właściciela nieruchomości w skomplikowanych obszarach zarządczych, których poprawne prowadzenie gwarantuje właściwe i niezakłócone funkcjonowanie obiektu.
Spółka jest liderem we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań i pomysłów, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie dostępnych technologii, aby maksymalnie usprawniać i zoptymalizować procesy zarządzania.
Do najważniejszych obiektów zarządzanych przez Spółkę należą: Afrykarium-Oceanarium, Biurowiec Nicolas Business Center, Nowoczesny budynek laboratoryjno-badawczy Europejskiego Instytutu Innowacji Plus, Osiedle mieszkaniowe Amsterdam.

 

Kompetencje Spółki pozwalają na efektywną działalność w obszarach:

zarządzanie nieruchomościami i komercjalizacja powierzchni

obsługa instalacji LSS

prace alpinistyczne

kompleksowa obsługa techniczną obiektów 24h

badania laboratoryjne

utrzymywanie czystości i usługi gospodarcze

serwis i konserwacja wszelkich instalacji

prace podwodne

projektowanie i opieka nad zielenią

Więcej informacji o spółce:
www.aqua-serwis.eu

RELACJE INWESTORSKIE

PFI FUTURE S.A.
Ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP 8982222030
REGON 364827507
Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000625373. Akta spółki przechowywane są w Sąd rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, ul Poznańska 16, 53-630 Wrocław.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.756.800,00 zł. Liczba akcji wszystkich emisji: 39756800 i kapitał zakładowy dzieli się na:

 • 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja,
 • 18.356.800 (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 18356800 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja,
 • 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 00000001 do 13000000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja,
 • 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 0000001 do 6000000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja,
 • 2.300.000 (dwa miliony trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2300000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja.

Dane jedynego akcjonariusza:
Przedsiębiorstwo Finansowo – Inwestycyjne GLOBAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do
  31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
 • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w biurze Zarządu przy ul. Św. Mikołaja 19, 20-128 Wrocław
 • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – telefon: 71 712 73 00, adres mailowy biuro@pfi-future.eu

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.

Poniżej załączone się powiadomienia o zwołaniu walnych zgromadzeń wspólników.

I. Walne Zgromadzenie Wspólników 12.05.2020 r.

II. Walne Zgromadzenie Wspólników 23.07.2020 r.

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 28.01.2021 r.

IV. Walne Zgromadzenie Wspólników 25.08.2021 r.

V. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 28.10.2021 r.

VI. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 29.11.2021 r.

VII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 09.09.2022 r.

VIII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 30.06.2023 r.