SECRET CONTINENTAL

Hotel musi być wyjątkowym miejscem, do którego chce się powrócić. Takie właśnie pragnienia zapewni Hotel ****Secret Continental, w którym pobyt dostarczy gościom wiele ciekawych wrażeń. Tematycznie zaprojektowane wnętrza poświęcone będą wybranym kontynentom, państwom oraz miastom, dając początek niezwykłej podróży do odległych zakątków całego świata. Bez wątpienia będzie to unikatowa oferta. Hotel w połączeniu z Galerią Medyczną będzie również skierowany na obsługę turystyki medycznej. Możliwe jest również wzmocnienie obiektu o centrum kongresowo-eventowe, dzięki któremu hotel stanie się silnym centrum obsługującym turystykę biznesową.
Hotel działa również w sytemie condo hotel, który umożliwia naszym partnerom zainwestowanie kapitału w nasz produkt z gwarancją zysku na ustalonej stopie procentowej.