EKSPERYMENTARIUM

Eksperymentarium to serial budowy odcinków Obiektów Strefy czasu wolnego, stanowiący Centrum Nauki oparte na unikatowych i interaktywnych metodach ekspozycyjnych. Jako strefa edu-rozrywki dla całej rodziny, przeznaczona jest do propagowania wiedzy, promocji nauki oraz szeroko rozumianych rozwiązań proekologicznych, wykorzystując do tego celu unikatowe i interaktywne metody ekspozycyjne.

Założenia funkcjonalne:

  • propagowanie rozwiązań technologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii (biomasa, fotowoltaika, energia wiatrakowa);
  • tajemnice nauki przedstawione w interaktywnej formie, dedykowanej różnym grupom wiekowym;
  • funkcja wystawiennicza – wystawy stałe i czasowe ukazujące zwiedzającym w prosty i namacalny sposób zasady działania różnego typu innowacyjnych rozwiązań najnowszej myśli technologicznej;
  • funkcja edukacyjna – warsztaty i laboratoria, eksperymenty przeprowadzane przy i z udziałem zwiedzających, lekcje, wykłady i sympozja mające na celu przybliżenie tematyki nowoczesnych technologii;
  • możliwość organizowania dedykowanych „lekcji biologii” dla uczniów z całego kraju.

Niektóre propozycje odcinków serialu EKSPERYMENTARIUM

Eksperymentarium – Dolina Lotnicza
Eksperymentarium – Planetarium
Eksperymentarium – Miasta Przyszłości
Eksperymentarium – Energia