Banner
Banner
Nautilus PL
Slider-woscw
PFI FUTURE – Slider Produkty Pl
Slider-oceanarium
PFI FUTURE S.A.

PFI Future S.A. to wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PFI Global, spółka powołana do przygotowania i realizacji dużych projektów, głównie w branży edukacyjno-rozrywkowej.
PFI Future S.A. skupia unikatowe kompetencje spółek należących do Grupy PFI Global oraz spółek partnerskich, dzięki którym ma  możliwość realizacji nowatorskich przedsięwzięć inwestycyjnych, poprzez powoływane spółki celowe, które mogą być zawiązywane w partnerstwie z samorządami oraz partnerami komercyjnymi.

Podstawową strategią PFI Future S.A. jest identyfikacja, przygotowanie oraz realizacja projektów, których przedmiotem są wielofunkcyjne, edukacyjno-rozrywkowe obiekty spędzania czasu wolnego, odpowiadające zmieniającym się oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz dostosowane do dynamicznie rosnących potrzeb branży turystycznej, zrealizowane i zarządzane w sposób gwarantujący długofalową wysoką frekwencję, stabilny przychód i zyskowność projektu. PFI Future S.A. zaprasza do wspólnej realizacji projektów inwestycyjnych: samorządy i instytucje publiczne, właścicieli i operatorów centrów handlowych, partnerów kapitałowych zainteresowanych zyskowną inwestycją.

Drugim obszarem aktywności Spółki jest propagowanie filozofii VERGOCity – zrównoważonego, modelowego osiedla przyszłości. Dobrego miejsca, stworzonego do życia, nauki, pracy, rozrywki i odpoczynku
(Poznaj bliżej filozofię VERGOcity )

Więcej informacji o naszej strategii i produktach TUTAJ.
Zapraszamy

W ramach strategicznych priorytetów PFI Future S.A. realizuje następujące rodzaje projektów:

  • Propagowanie filozofii ErgoCity – zrównoważonego, modelowego osiedla przyszłości. Dobrego miejsca, stworzonego do życia, nauki, pracy, rozrywki i odpoczynku. Celem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości życia mieszkańców, poprzez zbalansowane i jak najefektywniejsze wykorzystanie zarówno dóbr naturalnych i technologicznych.
  • Duże wielofunkcyjne, samodzielne obiekty spędzania czasu wolnego, takie jak oceanaria, stanowiące ponadregionalną atrakcję, stającą się unikalnym wyróżnikiem miast o dużych aspiracjach związanych z turystyką.
  • Duże wielofunkcyjne obiekty spędzania czasu wolnego, wkomponowane w nowoczesne centra handlowe, stające się magnesem dla klientów poszukujących rozrywki rodzinnej i możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.
  • Mniejsze obiekty edukacyjno-rozrywkowe, stanowiące uzupełnienie istniejących kompleksów handlowych, centrów rozrywkowych lub obiektów użyteczności publicznej, podnoszące atrakcyjność danej lokalizacji dla mieszkańców, klientów i odwiedzających turystów.

Projekty przygotowywane i realizowane przez PFI Future S.A. obejmują również inwestycje hotelowe, biurowe i mieszkaniowe towarzyszące obiektom edukacyjno-rozrywkowym lub stanowiące samodzielne przedsięwzięcie inwestycyjne.

KONTAKT

PFI FUTURE SA

ul. Św. Mikołaja 19         T: 71 712 73 00
50-128 Wrocław            E: biuro@pfi-future.eu
NIP 8982222030            Kap. zakładowy 39 756 800 zł