STRATEGIA

PFI Future SA jest Spółką powołaną do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w oparciu  o spółkę celową. Każdy projekt jest szczegółowo analizowany w zakresie formalno-prawnym, bezpieczeństwa realizacji, jak również możliwości uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu kapitału.
Spółka realizuje inwestycje, które mają pełnić funkcję alternatywnej możliwości inwestowania kapitału dla Partnerów inwestycyjnych.
Inwestycje te, to bezpieczne lokowanie kapitału, z możliwością uzyskania corocznej premii.
To również produkty mające charakter funduszu emerytalnego o zasięgu kilku pokoleń.

Obecnie najbardziej intensywnym obszarem działań Spółki są inwestycje i działania związane z:
a) Wielofunkcyjnymi Obiektami Spędzania Czasu Wolnego,
b) Inteligentnymi Biurowcami z cyberbezpieczeństwem,
c) rozbudową sieci hotelowej „Secret Continental”
d) współpracą przy budowie Ogólnopolskiej Interaktywnej Platformy Turystycznej „Hello Poland”,
e) budową i wzmocnieniem „Polskich Marek” z sektora usług oraz innowacyjnej produkcji,
f) budową, komercjalizacją i zarządzaniem nowoczesnymi Halami Kupców, jako wzmocnienie polskich producentów m.in. z sektora rynku spożywczego
g) budową Galerii Medycznych – obiektów „Chirurgii jednego dnia” , w ramach inwestycji realizowanych przez PFI Future S.A., z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i promocji.
h) kreowaniem i/lub budową inwestycyjnych produktów premiowych, jako alternatywnego, wielopokoleniowego systemu emerytalnego.

PRODUKTY

WIELOFUNKCYJNE OBIEKTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego to idealna odpowiedź na zaspokojenie potrzeb turystycznych, rozrywkowych i edukacyjnych dla dużych miast i aglomeracji. Są to obiekty złożone z wielu różnego rodzaju stref tj. np.: Oceanarium, Jaskinia 5D+, Egzotyczna Laguna Basen & SPA, Interaktywne Centrum Nauki, Centrum kongresowe, Galeria medyczna, Hotel, Pasaż gastronomiczny, Pasaż handlowy itp.

Budowa tego typu obiektu zawsze poprzedzona jest odpowiednią analizą uwzględniającą istniejące atrakcje miasta, bieżące i przyszłe potrzeby, a także potencjał ruchu turystycznego danego regionu. Dzięki temu powstanie obiekt „uszyty na miarę”, który zapewni długofalowy zysk dla swoich inwestorów.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zaletach Wielofunkcyjnych Obiektów Spędzania Czasu Wolnego pobierz nasze materiały.

NOWOCZESNE INTELIGENTNE BIUROWCE Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

Polska jest bardzo atrakcyjnym  rynkiem i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem kolejnych inwestorów, którzy pragną swoje siedziby i biura prowadzić, a nawet przenieść do Polski. Tym samym przewiduje się wciąż rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie biurowe.

Obiekty tego typu realizowane przez PFI FUTURE SA to Inwestycje w nowoczesne biurowce usytuowane w dobrej lokalizacji, charakteryzujące się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie instalacji, ekologii, bezpieczeństwa i odpornością na cyber ataki, to doskonała droga do pomnażania swojego kapitału.

pobierz katalog
NCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

EDUKACYJNE I INTERAKTYWNE OCEANARIA

 

Na całym świecie Oceanaria należą do najpopularniejszych atrakcji turystycznych. Obiekty te szybko stają się nowymi ikonami miast, zapewniając każdego roku wysoki strumień turystyczny.
Sukces komercyjny takich obiektów ma również przełożenie na rozwój wielu branż lokalnej gospodarki (np. turystycznej, transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej). To zaś przekłada się na generowanie kolejnych wpływów finansowych dla miasta oraz na jego dalszy, dynamiczny rozwój.

Realizacja takich właśnie obiektów jest możliwa jedynie dzięki odpowiednim kompetencjom i licencji, które są w posiadaniu PFI FUTURE S.A.


Pobierz katalog i zobacz, jak realizowaliśmy pierwsze w Polsce Oceanarium- Afrykarium.

 

pobierz katalog
Afrykarium
PARTNERSTWO

PFI FUTURE SA chętnie podejmuje się realizacji nowych odważnych i unikatowych projektów inwestycyjnych.  Zdobyte doświadczenie i zaufanie pozwalają na współpracę i wspólną realizację inwestycji m.in. z:

Prywatnymi inwestorami
Spółkami handlowymi
Uczelniami
Instytucjami kultury
Instytucjami JST

Przy wspólnie realizowanych projektach PFI Future SA  jest w stanie zapewnić m.in.:

pełne przygotowanie formalno-prawne inwestycji
całkowite finansowanie inwestycji
komercjalizację inwestycji
zarządzanie i administrowanie obiektem

„Jeśli zaczniesz oszczędzać i inwestować dostatecznie wcześnie, dojdziesz do punktu, kiedy utrzymywać cię będą twoje pieniądze”

Peter Lynch

 

Inwestycje w nieruchomości to najbezpieczniejszy i najpewniejszy sposób do pomnażania własnego kapitału.
Potwierdzają to wszelkie analizy statystyczne i wyniki finansowe.
Polecamy dwa opracowania, które pozwolą Państwu przekonać się do tego modelu inwestowania kapitału.

Polecamy również:

KONTAKT

PFI FUTURE SA

ul. Św. Mikołaja 19         T: 71 712 73 00
50-128 Wrocław            E: biuro@pfi-future.eu
NIP 8982222030            Kap. zakładowy 37 456 800 zł