STRATEGIA

PFI Future SA jest Spółką powołaną do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w oparciu  o spółkę celową. Każdy projekt jest szczegółowo analizowany w zakresie formalno-prawnym, bezpieczeństwa realizacji, jak również możliwości uzyskania odpowiedniej stopy zwrotu.

Obecnie najbardziej intensywnym obszarem działań Spółki są inwestycje i działania związane z:
a) Wielofunkcyjnymi Obiektami Spędzania Czasu Wolnego w ramach których mogą funkcjonować takie strefy jak:
– Water Worlds
– Egzotyczna Laguna
– Moto World
– Eksperymentarium
– Kids Zoo
– Galeria Medyczna
b) Inteligentnymi Biurowcami z rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa,
c) Rozbudową sieci hotelowej „Secret Continental”
d) Budową i wzmocnieniem „Polskich Marek” z sektora usług oraz innowacyjnej produkcji,
e) Budową Galerii Medycznych – obiektów „Chirurgii jednego dnia” , w ramach inwestycji realizowanych przez PFI Future S.A., z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i promocji.

PRODUKTY
Ikona OSCW PL
Ikona Oferta Dla Centrow PL
Ikona Oferta PL
Ikona Zarządzania PL
Fine Food2
Hello2
IKONA Katalog PL
NIERUCHOMOŚCI
REAL ESTATES

W naszym serwisie pragniemy zaprezentować także informacje o dostępnych terenach inwestycyjnych i  nieruchomościach na sprzedaż.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza aktualną ofertą.
Dowiedz się więcej!

USŁUGI

Naszym partnerom inwestycyjnym – instytucjonalnym i prywatnym –  oferujemy również kompleksowe usługi związane z przygotowaniem:

  • podstawowych założeń do procesów  inwestycyjnych
  • programu funkcjonalno-użytkowego
  • analizy popytu
  • oceny ryzyk inwestycyjnych
  • koncepcji architektonicznej wraz z zapewnieniem współpracy z najlepszymi biurami architektonicznymi na świecie
  • analizy ruchu turystycznego i obecnych w mieście atrakcji turystycznych
  • modelu finansowego wraz z doborem inżynierii finansowej
PARTNERSTWO

PFI FUTURE SA chętnie podejmuje się realizacji nowych odważnych i unikatowych projektów inwestycyjnych.  Zdobyte doświadczenie i zaufanie pozwalają na współpracę i wspólną realizację inwestycji m.in. z:

Prywatnymi inwestorami
Spółkami handlowymi
Uczelniami
Instytucjami kultury
Instytucjami JST

Przy wspólnie realizowanych projektach PFI Future SA  jest w stanie zapewnić m.in.:

pełne przygotowanie formalno-prawne inwestycji
całkowite finansowanie inwestycji
komercjalizację inwestycji
zarządzanie i administrowanie obiektem

„Jeśli zaczniesz oszczędzać i inwestować dostatecznie wcześnie, dojdziesz do punktu, kiedy utrzymywać cię będą twoje pieniądze”

Peter Lynch

 

Inwestycje w nieruchomości to najbezpieczniejszy i najpewniejszy sposób do pomnażania własnego kapitału.
Potwierdzają to wszelkie analizy statystyczne i wyniki finansowe.
Polecamy dwa opracowania, które pozwolą Państwu przekonać się do tego modelu inwestowania kapitału.

Polecamy również:

KONTAKT

PFI FUTURE SA

ul. Św. Mikołaja 19         T: 71 712 73 00
50-128 Wrocław            E: biuro@pfi-future.eu
NIP 8982222030            Kap. zakładowy 37 456 800 zł