KARIERA W PFI FUTURE S.A.

PFI Future S.A. to nie tylko stabilność i nowoczesne zarządzanie.
To także miejsce, w którym spełniają się marzenia. To również przestrzeń i szansa do udziału w unikatowych inwestycjach na skalę światową, a tym samym do nabycia unikalnych doświadczeń i kompetencji.
Warto więc swoja karierę zawodową zaplanować i rozwijać razem z nami.
Dołącz do nas!

Obecnie poszukujemy osób na poniższe stanowiska:

kariera

Administrator Projektu
Miejsce pracy: Wrocław/Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • organizacja, nadzór i administrowanie pełną dokumentacją związaną z realizacją projektu, w tym korespondencją, dokumentacją projektową, harmonogramami itp.,
 • nadzór nad przepływem informacji i komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu, zbieranie i przekazywanie danych i dokumentów, udział w spotkaniach, sporządzanie notatek z narad i spotkań;
 • opracowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu (raporty, notatki ze spotkań, zestawienia) oraz ich archiwizacja;
 • wsparcie dla kierownika projektu oraz pozostałych członków zespołu w zakresie administracyjnym w trakcie zarządzania pracami projektowymi;
 • gromadzenie i analiza danych nt. realizacji projektu, przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu;
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektu, rejestracja i analiza zdarzeń w stosunku do planów i harmonogramów.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziani absolwenci kierunków technicznych;
 • doświadczenie w zakresie udziału w realizacji projektu budowlanego w obszarze wykonawstwa, nadzoru lub projektowania;
 • znajomość podstawowych programów i urządzeń biurowych;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość specjalistycznych programów z zakresu administracji projektami, harmonogramowania, projektowania, kosztorysowania;
 • dobre zdolności organizacyjne, komunikacyjne, samodzielność, sumienność;
 • znajomość podstawowych zasad realizacji projektów budowlanych lub doświadczenie w pracy w środowisku inżyniersko-projektowym będzie dodatkowym atutem;
 • wskazana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • prawo jazdy kategorii B.

Aplikację należy przesłać na adres:
sandra.wilczek@pfi-future.eu

W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych uprzejmie prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych o poniższej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PFI FUTURE SA z siedzibą we Wrocławiu (51-128) przy ul. Mikołaja 19, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.”

Asystent/ka Zarządu
Miejsce pracy: Wrocław

Opis stanowiska:

 • wspieranie Zarządu w bieżących działaniach,
 • koordynacja pracy Biura Zarządu,
 • organizacja i koordynacja spotkań, konferencji, telekonferencji oraz podróży służbowych,
 • obsługa spotkań z kontrahentami, w tym gości zagranicznych
 • zarządzanie kontaktami biznesowymi Zarządu oraz obsługa bieżącej korespondencji,
 • wstępne przygotowywanie i formatowanie pism, prezentacji, dokumentów i raportów,
 • prowadzenie dokumentacji i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe preferowane kierunki administracja, prawo, ekonomia,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, warunek konieczny (weryfikacja w trakcie rekrutacji)
 • prawo jazdy kategorii B,
 • swobodne korzystanie z urządzeń biurowych
 • dobra znajomość pakietu MS Office365, w tym biegła obsługa kalendarza oraz Skype
 • swoboda w redagowaniu tekstów,
 • znajomość zasad etykiety biznesowej,
 • wysoka sprawność organizacyjna, efektywne zarządzanie czasem,
 • wysokie kompetencje interpersonalne i kultura osobista,
 • dyspozycyjność
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego spójnego z dynamicznym rozwojem organizacji,
 • pakiet niezbędnych szkoleń

Aplikację należy przesłać na adres:
sandra.wilczek@pfi-future.eu

W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych uprzejmie prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych o poniższej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PFI FUTURE SA z siedzibą we Wrocławiu (51-128) przy ul. Mikołaja 19, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.”

Asystent ds. Administracyjnych
Miejsce pracy: Wrocław

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in:

 • zapewnienie organizacji oraz sprawnego funkcjonowania sekretariatu Grupy Kapitałowej,
 • wsparcie w realizacji bieżących zadań administracyjnych,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów i właściwego przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Spółki zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
 • obsługa i procesowanie dokumentów księgowych w tym elektroniczny rejestr dokumentów
  z wstępną dekretacją do preliminarzy,
 • obsługa centrali telefonicznej,
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym przesyłek kurierskich,
 • współpraca z dostawcami, w tym nadzór nad zaopatrzeniem w materiały biurowe,
 • przygotowywanie spotkań w salach konferencyjnych, obsługa gości,
 • inne prace administracyjne.

Nasze oczekiwania:

 • oferta skierowana do absolwentów bądź osób w trakcie studiów o profilu ekonomicznym, administracyjnym
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • skrupulatność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie w pracy biurowej mile widziane,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • zatrudnienie w strukturach Grupy Kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • umowę o pracę.

 

Aplikację należy przesłać na adres:
sandra.wilczek@pfi-future.eu

W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych uprzejmie prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych o poniższej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PFI FUTURE SA z siedzibą we Wrocławiu (51-128) przy ul. Mikołaja 19, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.”

Młodszy Analityk Finansowy
Miejsce pracy: Wrocław

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in:

 • wsparcie w wykonywaniu analiz, raportów i zestawień na potrzeby nowo planowanych projektów inwestycyjnych, wspierających procesy decyzyjne
 • przygotowywanie danych do budżetu oraz prognoz finansowych
 • wsparcie w przygotowywaniu finansowej części dokumentacji projektowej
 • bieżąca współpraca z Dyrektorem Finansowym

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (lub studenta ostatniego roku), absolwenta studiów na kierunku: finanse, ekonomia, zarządzanie lub pokrewne (znajomość z zakresu finansów będzie mile widziana),
 • bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office, w szczególności znajomości MS Excel
  w stopniu zaawansowanym
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • umiejętności interpretacji danych finansowych i wyciągania wniosków
 • umiejętności planowania działań i ustalania priorytetów własnej pracy
 • inicjatywy, zaangażowania i chęci do nauki
 • elastyczności i otwartości we współpracy
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w strukturach Grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia i rozwoju zawodowego
 • ciekawy zakres obowiązków umożliwiający podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • faktyczny udział w realizacji ambitnych i ciekawych projektów inwestycyjnych
 • umowę o pracę lub zlecenie oraz elastyczny czas pracy

 

Aplikację należy przesłać na adres:
sandra.wilczek@pfi-future.eu

W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych uprzejmie prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych o poniższej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PFI FUTURE SA z siedzibą we Wrocławiu (51-128) przy ul. Mikołaja 19, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.”

Stażysta – analityk rynku turystycznego
Miejsce pracy: Wrocław

Nasze oczekiwania:

 • oferta skierowana do studentów Kierunku Turystyka i pokrewnych bądź studentów zainteresowanych tematyką turystyki, przede wszystkim analizowaniem trendów
  w turystyce, badaniem ruchu turystycznego w Polsce I Europie,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office, przede wszystkim programu Excel i swobodnego wyszukiwania informacji w Internecie,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • skrupulatność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • analityczne myślenie, umiejętność wyciągania i formułowania wniosków,
 • znajomości języka angielskiego.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • wykorzystanie zbieranych materiałów i analiz jako materiału do pracy licencjackiej/magisterskiej,
 • szansę na przedłużenie współpracy i otrzymanie zatrudnienia w strukturach firmy po ukończeniu studiów.

Zakres obowiązków:

 • systematyczne wyszukiwanie i zbieranie danych dotyczących ruchu turystycznego we wskazanych regionach oraz przedstawianie w formie oczekiwanego raportu,
 • analiza potencjału turystycznego danego miasta pod kątem możliwości ulokowania nowego obiektu strefy czasu wolnego,
 • śledzenie trendów w turystyce w tym wykonywanie analiz obecnych atrakcji turystycznych
  w mieście i w regionie,
 • praca zdalna, konieczność posiadania własnego komputera z dostępem do Internetu.

 

Aplikację należy przesłać na adres:
sandra.wilczek@pfi-future.eu

W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych uprzejmie prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych o poniższej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PFI FUTURE SA z siedzibą we Wrocławiu (51-128) przy ul. Mikołaja 19, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.”

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-128) przy ul. Mikołaja 19, KRS: 0000625373 NIP: 898 222 20 30.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz w przypadku wyrażenia na to zgody, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody również w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
5. Przetwarzanie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
7. Dane osobowe mogą zostać przesłane podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz administratora procesy rekrutacyjne oraz dostawcom usług IT, a także podmiotom z grupy kapitałowej Przedsiębiorstwo Finansowo – Inwestycyjne Global sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu celem realizacji ich prawnie uzasadnionych interesów tj. prowadzenia procesów rekrutacyjnych na stanowiska podobne jak wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przeniesienia podanych danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się listownie na adres siedziby administratora danych lub e-mailowo: biuro@pfi-future.eu