Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego
Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego
Nowoczesne Inteligentne Biurowce
Edukacyjne I Interaktywne Oceanaria
PFI FUTURE S.A.

PFI Future SA jest Spółką powołaną do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w oparciu  o spółkę celową. Każdy projekt jest szczegółowo analizowany w zakresie formalno-prawnym, bezpieczeństwa realizacji, jak również możliwości uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu kapitału.
Spółka realizuje inwestycje, które mają pełnić funkcję alternatywnej możliwości inwestowania kapitału dla Partnerów inwestycyjnych.
Inwestycje te, to bezpieczne lokowanie kapitału, z możliwością uzyskania corocznej premii.
To również produkty mające charakter funduszu emerytalnego o zasięgu kilku pokoleń.

Obecnie najbardziej intensywnym obszarem działań Spółki są inwestycje i działania związane z:
a) Wielofunkcyjnymi Obiektami Spędzania Czasu Wolnego,
b) Inteligentnymi Biurowcami z cyberbezpieczeństwem,
c) rozbudową sieci hotelowej „Secret Continental”
d) współpracą przy budowie Ogólnopolskiej Interaktywnej Platformy Turystycznej „Hello Poland”,

Więcej informacji o naszych produktach TUTAJ.
Zapraszamy

KONTAKT

PFI FUTURE SA

ul. Św. Mikołaja 19         T: 71 712 73 00
50-128 Wrocław            E: biuro@pfi-future.eu
NIP 8982222030            Kap. zakładowy 37 456 800 zł