Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego
Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego
Nowoczesne Inteligentne Biurowce
Edukacyjne I Interaktywne Oceanaria
PFI FUTURE S.A.

PFI FUTURE Spółka Akcyjna prowadzi działalność na terenie całego kraju. Głównym przedmiotem naszej aktywności rynkowej jest działalność finansowa, inwestycyjna oraz inkubacja nowych podmiotów z obszaru usług i nowych technologii. Celem prowadzonej działalności jest zaangażowanie Spółki w nadzorowanie i/lub zarządzanie innymi podmiotami. Jako Spółka bierzemy pod uwagę również bezpośredni udział w zarządzaniu innymi podmiotami przez swoich przedstawicieli oraz wspomagamy inne podmioty w zakresie finansów, marketingu, czy technologii.

W zakresie swojej działalności planujemy także budować długofalową strategię działania dla innych podmiotów oraz brać udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących ich dalszego rozwoju, w tym tworzyć kapitałowe spółki celowe niezbędne dla podejmowanych przedsięwzięć.

Ponadto naszym celem jest wzmacnianie działań marketingowych i budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, a także stabilnego inwestora, posiadającego w swych aktywach inwestycje o wysokiej stopie zwrotu.

KONTAKT

PFI FUTURE SA

ul. Św. Mikołaja 19         T: 71 712 73 00
50-128 Wrocław            E: biuro@pfi-future.eu
NIP 8982222030            Kap. zakładowy 37 456 800 zł